Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Stamboom Achten, Aegden, Aegten (ca. 1620-2006)

Ingediend door fred op zo, 01/01/2006 - 00:00

 

Nieuwe genealogische studie…
STAMBOOM ACHTEN, AEGDEN, AEGTEN (ca. 1620-2006)

Op zondag 11 juni 2006 verschijnt dit nieuwste boek van Mathieu Daemen. De auteur is geen nieuwkomer in het gilde van de stamboomonderzoekers. Na een actieve carrière te Maaseik als: onderwijzer, schoolhoofd, bibliothecaris en stageleraar aan de bibliotheekschool van Genk, heeft hij zich de laatste jaren vooral toegelegd op genealogie en stamboomonderzoek.  Eerder verschenen van zijn hand stamboomboeken van de families: Jacobs, Daemen, Reulens en Bas.

Met een ijzerharde systematiek doorploegt hij parochieregisters, gichten en processtukken van de schepenbanken, notarisakten, de registers van de burgerlijke stand en bevolking. Hij wordt hierbij gesteund door een fervent clubje van gelijkgestemden in het Rijksarchief te Hasselt zoals hij het zelf omschrijft (graag gedaan Mathieu!).

Wat hij op relatief korte tijd bij elkaar sprokkelt is indrukwekkend. Maar Mathieu Daemen beperkt zich niet tot een droge opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata. Hij tracht ook de mensen –met hun grote en kleine kantjes- achter de namen te vinden, de families in een historisch kader te plaatsen en de nuchtere opsomming van namen en data te doorbreken door het inlassen van allerlei aktes, foto’s, gedachtenisprentjes en anekdoten.

Zelf zegt hij er over: “Bij het speuren naar zijn voorouders wordt men geconfronteerd met vragen als: wie waren zij? Hoe leefden zij? Hoe meer men tot de vaststelling komt dat hun leven niet in geringe mate beïnvloed werd door de vele oorlogen tijdens de voorgaande eeuwen. Onze provincie was voortdurend het strijdtoneel van vreemde legers, die moordend en plunderend door onze streken trokken. Opeisingen allerhande brachten de bewoners in bittere armoede. Er was ook het leed in vele families waar kinderen op zeer jeugdige leeftijd stierven ten gevolge van allerlei ziekten. Even opvallend was de grote solidariteit onder de mensen, zowel in moeilijke omstandigheden als in het gewone dagelijkse leven”.

Om daar achter te komen heeft hij nog andere pijlen op zijn boog. Hij schrijft brieven naar de betrokkenen, telefoneert tot hij contact krijgt en gaat veelvuldig op huisbezoek voor foto’s en documenten.

Uit dat kluwen groeit dan een boek !

Een kanjer van een boek zelfs met formaat 230x300 mm, 430 bladzijden in zwart-wit op 115 gr. MC half-mat papier, genaaid-gebonden en met een omslag 250 gr. in vierkleurendruk en geplastificeerd.

Uit de inhoud: verklaring van de naam Achten, Aegden, Aegten en schrijfwijze, verspreidingskaartje, de familie in oude documenten, korte beschrijving van de gemeenten Beek en Bocholt als de bakermat van de familie, de eigenlijke stamboom overloopt 13 generaties met verwijzing hoe de “naamswijziging” tot stand kwam, stam Achten van ca. 1620 tot 2006, stam Aegden van 1829 tot 2006, stam Aegten van 1858 tot 2006. Het geheel wordt afgesloten met een handige alfabetische namenindex met paginaverwijzing.

In het boek komen niet minder dan 800 afbeeldingen voor onder de vom van foto’s, rouwbrieven, bidprentjes, notarisakten, kadastertekeningen, enz.

Omwille van de kleine oplage bedraagt de prijs 45 euro per exemplaar exclusief verzendkosten. Bij verzending via de post dient men 5 euro extra over te maken.

Verzeker u van een exemplaar door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer: 458-6557591-85 van Mathieu Daemen, Peter Benoitstraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt onder vermelding van “Boek Achten”. U kan uw bestelling ook melden aan ondergetekende en het boek bij hem afhalen na 11 juni. In dit geval vervallen uiteraard de verzendingskosten. In dit geval speciaal vermelden op de overschrijving: “afhalen Mathieu Kunnen”.

Het zal duidelijk zijn dat het een éénmalige uitgave betreft. "Op is op" want een herdruk zou financiële zelfmoord betekenen. Wacht dus zeker niet met uw bestelling tot na 11 juni maar regel die vandaag nog !

Mathieu Kunnen, mathieu.kunnen @ skynet.be  (verwijder spaties voor en na @ )