Atlas van Blaeu

Zicht op de wereld van de 17e eeuw, in de 21e eeuw !
In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om eenvan haar schatten, een atlas van Blaeu, digitaal toegankelijk te maken.Dit kostbare historische werk, bestaande uit 6 banden, kon vanwege haar kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld.

Het resultaat is een fantastische verzameling voor Leiden en kaartminnend Nederland. Er is nu een digitaal podium gecreƫerd waaropdit bijzondere werk wordt geƫtaleerd. De atlas was voor de stad Leiden van historisch belang vanwege het rechtdat de stad in 1645 kreeg om een van de Bewindhebbers in de kamer Amsterdam van de VOC te leveren. De aanschaf van belangrijk kaartmateriaal om in die tijd de Burgemeesters en de Vroedschap te ondersteunen bij hun besluitvorming omtrent handelszaken van onder meerde West-Indische Compagnie en de Levantse handel was absoluut noodzakelijk.