Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Anthonius van der Borgh

Ingediend door fred op zo, 08/07/2005 - 00:00

 

Anthonius van der Borgh was tot begin augustus 2005 met zekerheid één van de voorouders van mijn schoonvader. De voorouders van Anthonius had ik wel, maar er was nog geen absolute zekerheid.

Deze zekerheid kreeg ik na een vraag over een Anna Puts. Deze scheen doopgetuige te zijn geweest van Wilhelmus van der Borgh, een zoon van Anthonius en Gertrudis Montforts. Deze Anna Puts was met een broer van Gertrudis Montforts getrouwd, namelijk Matthias Montforts.

De ouders van deze Anthonius zijn Joannes van der Borgh en Maria Schoenmaeckers. Zij kregen een zestal kinderen. Deze Joannes was naar alle waarschijnlijkheid met Maria van de Kitsen getrouwd geweest. Joannes en Maria lieten op 17-8-1720 een zoon dopen, Anthonius genaamd. Hij is vernoemd naar zijn grootvader. Na deze datum heb ik geen enkel kind meer van dit echtpaar gevonden. Ik neem dan ook aan dat Maria kort na de geboorte is overleden.
Daar de eerste zoon Anthonius heette, is naar alle waarschijnlijk de vader van Joannes ook een Anthonius. Kijk ik verder naar de doopgetuigen, dan zijn Anthonius van der Borg en Caecilia Smits de ouders! Hiervoor wordt het wat lastiger. Het kan zijn dat Anthonius eerst nog met een Arnolda Windellen getrouwd is gweest, maar zeker is dat niet! Want er is nog een Anthonius van der Borch. Deze was met een Anna van Hunsel getrouwd. Wie wie nu is zullen we verder moeten uitzoeken.

Op http://www.fred-baltus.nl/borgh/vdborgh.htm staat een en ander.

Op http://www.fredbaltus.nl/rootsborghnl/pafg02.htm#6475 staan gegevens van Joannes van der Borgh en Anna Schoenmaeckers.

De eerder genoemde Anthonius van der Borgh was, volgens het Jaarboek 29 (1997)van de heemkunde vereniging Roerstreek, schepen van Posterholt. Hij kreeg een zoon, hoe kan het anders, die vernoemd werd naar zijn opa Joannes.
Onderstaand een citaat uit het hierboven genoemde jaarboek. (bron: INVAL VAN DE FRANSEN IN HET AMBT MONTFORT Inkwartiering in Posterholt 1792-1793 door M.J. Veelen)


Burgemeester Jan van der Borgh

Ook het dorp Posterholt kreeg inkwartiering van de Franse troepen. Blijkens de opgemaakte schadelijsten moesten burgemeester Joannes (Jan) van der Borgh en zijn mede-schepenen Hendrik Smeets (ook vaker Smits genoemd) en Lambert Bosch bij verschillende gelegenheden handelend optreden. Vooral burgemeester Jan van der Borgh speelde in Posterholt een belangrijke rol. Wie was hij? Jan van der Borgh werd vermoedelijk in Posterholt geboren en gedoopt in Vlodrop op 24 mei 1754, als oudste zoon van Antonius van der Borgh en Gertrudis van Montfort. Zijn vader was landbouwer14) en schepen. Het is dus niet verwonderlijk dat ook zijn zoon Jan het ambt van schepen uitoefende. Ten tijde van de Franse bezetting was Jan nog ongehuwd. Hij huwde pas op 7 januari 1794 in Vlodrop met de vijftien jaar jongere Anna Catharina Timmermans. De dochter van de brouwer Lambert Timmermans. Zij schonk hem acht kinderen die allen in Posterholt werden geboren. Wel aardig om hier te vermelden, is dat Jan van der Borgh en zijn Vlodropper schoonfamilie Timmermans zich de woede op de hals haalden van pastoor Pieter Paulus Eerens van Vlodrop die toen ook nog pastoor van Posterholt was.

De reden hiervan was gelegen in het feit dat de coalitie van der Borgh- Timmermans nogal geëngageerd was voor een eigen pastoor in Posterholt; een aktie die om begrijpelijke redenen tegen Eerens zere been was. Dit streven leidde in ieder geval op 24 juni 1793 tot de aanstelling in Posterholt van Joannes Michaêl Severijns als deservitor met het recht van dopen. Tijdens de definitieve bezetting door de Fransen in 1794 werd van der Borgh benoemd tot agent municipal. We weten niet exact tot hoe lang hij deze functie behouden heeft. Na de staatsgreep van Napoleon [9 november 1799] veranderde het plaatselijk bestuur. De gemeente kreeg toen een maire, een adjunct en een gemeenteraad. Het is niet geheel zeker of Jan gedurende korte tijd de functie van maire heeft gehad. Wél zeker is het prijken van zijn naam als keizer in 1808 op een zilveren ster in het schutterszilver van schutterij St. Matthias van Posterholt. Jan van der Borgh overleed te Posterholt op 27 augustus 1829 op 75-jarige leeftijd