Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Oplopend sorteren Vertaling
avus paternus

grootvader van vaderszijde

avus maternus

grootvader van moederszijde

avus

grootvader; vooronder

avunculus maximus

broer van de betovergrootmoeder

avunculus major

overgrootmoeders broer

avunculus magnus

oudoom, grootmoedersbroeder

avunculus

moedersbroer, oom van moederszijde; man van moeders zuster

avuncula

moederszus, tante van moederszijde; vrouw van moeders broer

avitus

grootvaderlijk

avia paterna

grootmoeder van vaderszijde

avia materna

grootmoeder van moederszijde

avi pater

overgrootvader

avi

grootouders

av(i)a

grootmoeder

autem

echter

auriga

voerman, wagenbestuurder, wagenknecht

aurifodinarius

goudgraver, putjes- schepper

aurifex

goudsmid

aurifaber

juwelier, goudsmid, zilver- smid

auj(f)ugere

vluchten

augustus

augustus

augusti

van augustus

auctor delicti

hij die de misdaad begaan heeft

aucellator

vogelaar, vogelvanger, valkenier

attingens

bereikend (van een leeftijd)

attesteren

®Lat. attestare) getuigen

attestatio de vita

bewijsschrift van leven, getuigenis, getuigschrift

attestatie

(<Lat. attestatio) getuigenis, getuigenverklaring

atque

en

atpatruus

broer van de betoudovergrootvader

atneptis

kleindochter van de achterkleinzoon

atnepos

kleinzoon van de achterkleinzoon

atmatertera

zuster van de betoudovergrootmoeder

atavus

grootvader van de overgrootvader, betoudovergrootvader

atavunculus

broer van de betoudovergrootmoeder

atavia

grootmoeder van de overgrootmoeder, bedoudovergrootmoeder

atamita

zuster van de betoudovergrootvader

astrologus

sterrenkundige, sterrenwichelaar

asthmaticus

asthmalijder

asthmate

door asthma

astavia,

zie atavia

astare

aanwezig zijn (bijv. bij een doop)

astantibus

aan de aanwezigen

astans

de aanwezige

Assumptio Mariae

Maria ten Hemelopneming, 15 augustus

assisia

onkosten die men betalen moet bij een openbare verkoping, belasting vooral op levensmiddelen, verterings- en gebruiksbelasting

assignatus

gevolmachtigde

assignat

hij/zij wijst aan, wijst toe

assessor

bijzitter, lid van het grietenijgerecht

asseruit

heeft bekend