Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Oplopend sorteren Vertaling
antiqui

voorouders, voorvaderen

anticipatie

(<Lat. anticipere) het vooruitlopen op iets

antesignanus

sergeant-majoor, opperwachtmeester

antenatus

stiefzoon (waarvan de vader overleden is)

antedictus

voornoemde

antecessor

voorganger, vooronder, voorzaat, voorvader

antea

vroeger, te voren

ante meridiem

voor de middag

ante interlocutoriam sententiam

de fase van de procedure voor het tussenvonnis, waarbij aan beide partijen nader bewijs van hun stellingen wordt opgelegd. N.B. Door dit speciale tussenvonnis wordt de procesgang in tweeen verdeeld, waardoor men spreekt van het proces ante interlocutoriam en het proces post interlocutoriam

ante interlocutoir,

zie ante interlocutoriam sententiam

ante diem pridie

eergisteren

ante

voor (van tijd of plaats), vroeger

anonimus

(vrw. -a) naamloos

annus

jaar

Annuntiatio

Maria Boodschap, 25 maart

annum sequentum

volgend jaar

annum

jaar (als lijdend voorwerp)

annuatim

jaarlijks

annorum

in de leeftijd

annonarius

graanhandelaar, korenhandelaar

anno et die ut supra

jaar en dag als boven

anno eodem ut supra

in het zelfde jaar als boven

anno Domini

in het jaar van de Heer

anno Christi

in het jaar Christus

anno aetatis suae 12

in het 12e jaar van zijn leven, 12 jaren oud

anno

in het jaar

anniversarium

(ver)jaardag, jaargetijde Jaarlijkse herdenking van een overledene)

anniculus

een jaar oud

annexis

met bijbehoren

annalis

een jaar oud, jaarlijks

animam sud creatori reddidit

gaf zijn ziel terug aan zijn Schepper

anilitas

ouderdom, hoge leeftijd (van vrouwen gezegd)

ancilla nutriens

voedster, zoogster

ancilla

dienstmaagd, dienstmeisje, jonge vrouw

an

of (in vraagzin)

ampullarius

flessenmaker, flessenblazer

amplissimus (vrw. -a)

hoogaanzienlijk, hooggeeerd

ampl

amplissimus

amitinus magnus

kleinzoon van de zuster van de grootvader

amitinus

tanteszoon van vaderszijde

amitini

tanteskinderen van vaderszijde

amitina

tantesdochter van vaderszijde

amita maxima

zuster van de betovergrootouders

amita major

zuster van de overgroot ouders

amita magna

groottante van vaderszijde

amita

(aangetrouwde) tante van vaderszijde

amicus

vriend, verwant, vertrouwd

amicitia

vriendschap; (bloed)verwantschap; gilde

amica

vriendin, verwant, vertrouwd

amens

krankzinnig