Verhalen

Nuth heeft een rijke historie en gelukkig zijn er een aantal personen die de moeite genomen hebben de geschiedenis van Nuth, uit verder of recenter verleden en vanuit hun interesse en perspectief te beschrijven.
Zonder anderen tekort te willen doen zijn Miel Bruls, Lei Coenen, Paul Potgens en Hub Ritzen daarvan prachtige voorbeelden. Mooie verhalen waar mogelijk geïllustreerd met tekeningen, schetsen en, indien voorhanden, zelfs foto's.

Post date: 07-01-2011 00:01

In de ruim 112.000 bidprentjes van de HVR kan je veel informatie vinden. Laast was er de volgende vraag. Zijn er bepaalde data waarop heel veel mensen zijn gestorven? Het antwoord op die vraag staat hieronder.

Post date: 24-01-2008 00:01

Enige tijd geleden kreeg ik van Jean Henkens een vraag over het huwelijk van het echtpaar Timmermans x Joosten. Gegevens van de geboorte en het overlijden van beide echtelieden waren bekend, maar hun huwelijk was nergens te vinden.

Post date: 19-07-2007 00:07
In de vorige verhalen ben ik voornamelijk ingegaan op de voorouders van mijn oma. Mijn oma, Aleida Maria Petronella Berns, is op 17-07-1931 in Eygeslhoven getrouwd met de mijnwerker Friedrich Wilhelm Cohnen.
 
Post date: 16-11-2006 20:11

Een nieuw en uniek kijk- en vertelboek…

  • Uniek, omdat u nergens zo een rijke veelheid aan foto’s en informatie vindt.
  • Kijkboek, omdat de Geistingenaren méér dan 3000 foto’s ter beschikking stelden, die Piet Franssen keurig scande. De auteur mocht ze onder deskundige technische begeleiding van Huub Van Eygen, als één mozaïek in mekaar passen. Aangevuld met korte krachtige teksten schetsen ze één boeiend beeld van het leven van weleer.
  • Vertelboek, omdat uzelf uw gids mag zijn en het verhaal, dat achter elke foto schuilgaat, aan uw kindskinderen zal vertellen.
Post date: 17-09-2006 00:09

Pagina's

Subscribe to Verhalen