Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
scorpionarius

(kruis)boogschutter

scortator

hoerenloper, verwekker van onecht kind

scortum

lichtekooi

scriba

secretaris, klerk, schrijver

scribere

schrijven

scriniarius

schrijnwerker, meubelmaker; secretaris

scrinifex

zie scriniarius

scrips.

scripsit

scripsit

heeft geschreven

scriptor

schrijver, klerk, secretaris, opsteller (van testamenten)

scrutarius

uitdragen, opkoper, oudeklerenkoper

sct.

sanctus

sculptor imaginum

beeldhouwer

scultetia

schoutenambacht

scultetus

schout (vertegenwoordiger van de landsheer bij de lage gerechten), hoofd van gerecht en politie, politiebeambte

se affinare

door huwelijk verwant worden, verzwageren

se scribere ignaros declaraverunt

verklaarden niet te kunnen schrijven

se scribere ignarum declaravit

verklaarde niet te kunnen schrijven

se(r)vus

knecht, dienaar, bediende, lakei, gezel, ook beambte

secretarius

(dorps)secretaris

secta

secte

secta luteranorum

de secte der lutheranen

secula seculorum

tot alle eeuwigheid

secundo

ten tweede, op de tweede

secundus

tweede

sed

maar

sedecim

zestien

sellarius

zadelmaker

semel

eenmaal

semen

zaad, kroost, spruit, geslacht

semiennis

een half jaar oud

seminis

van het zaad, van het nageslacht

semistultus

halfdwaas

sen.

senior

senator,

zie sellarius

senatus populusque ...

de senaat en het volk van ...

senectus

ouderdom, hoge leeftijd

senectute confectus

zwak van ouderdom

senectutis

van de ouderdom

senescalcus

hofmaarschalk, oudste dienaar

senescalissa

vrouw van een hofmaarschalk

senex

oud, bejaard, grijsaard, oudeman/vrouw (meestal boven de zestig jaar)

senexadolescens

oude vrijer

senii

van de ouderdomszwakte, van het verval van krachten

senilicus

oud mannetje

senilis

afgeleefd, vervallen door ouderdom

senio confectus

door ouderdom uitgeput

senio consumptus

door ouderdom uitgeput

senior

de oudere, de oudste

senis

van de oude, van de grijsaard