Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
senium

ouderdomszwakte, verval van krachten

sententia

vonnis

sententiam inter missarum solemna

tijdens de mis

sepelivi

ik heb begraven

septem

zeven

septem dies

zeven dagen

september

september

septembris

in september

septemdecies

zeventienmaal

septemdecim

zeventien

septennis

zeven jaar oud

septies

zevenmaal

septimana

week

septimo

op de zevende

septimus

zevende

septimus decimus

zeventiende

septingentesimus

zevenhonderdste

septingenti

zevenhonderd

septuagenarius

zeventiger, zeventigjarige

septuagenties

zevenhonderdmaal

septuagesimus

zeventigste

septuagies

zeventigmaal

septuaginta

zeventig

septuennis

zevenjarige

sepulc(h)rum

graf, grafmonument

sepultura

begrafenis, graf, het verbranden van een lijk

sepultus

(vrw.-a) begraven

sepultus in choro

in het koor begraven

sepultus in coemeterio

op het kerkhof begraven

sepultus in ecclesia

in de kerk begraven

sepultus in ecclesiae navi

in het schip van de kerk

sericarius

zijdehandelaar, zijdewerker, zijdewever

servatis servandis

met in achtneming van de voorschriften

servitus

erfdienstbaarheid (op een huis of een stuk grond), dienstbaarheid

servitutes rerum

erfdienstbaarheden (op een huis of een stuk grond), lasten waarmee een erf is bezwaard ten dienste van een ander erf

sescentesimus

zeshonderdste

sescenti

zeshonderd

sescenties

zeshonderdmaal

sesquiennis

van anderhalfjaar

seu

of sex zes

sexagenarius

zestigjarige, zestiger

sexagesimus

zestigste

sexagies

zestigmaal

sexaginta

zestig

sexennis

zes jaar oud

sexies

zesmaal

sextus

zesde

sextus decimus

zestiende

sexus

geslacht

sic

zo, op deze wijze

Pagina's