Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
u.a.

ut ante

u.i.

ut infra

u.s.

ut supra

ubi

WAAR

ulcere

door een zweer

ultimo die

op de laatste dag (van de maand)

ultimum diem vitae clausit

sloot zijn laatste levensdag af

ultimus

laatste

un(i)gena

eniggeboren

un(i)genitus

eniggeboren

unde obligavit se et sua

dientengevolge verbond hij/zij zich zelve en zijn/haar bezit

undecies

elfmaal

undecim

elf

undecimus

elfde

undetricesimus

negenentwintigste

undetricies

negenentwintigmaal

undetriginta

negenentwintig

undevicesimus

negentiende

undevicies

negentienmaal

undeviginti

negentien

unetvicesimus

eenentwintigste

unetvicies

eenentwintigmaal

unius

van een

unum et idem

een en het zelfde

unus

een

unus er viginti

eenentwintig

urbe

in de stad

usu

gebruikelijk

usu rationis carens

beroofd van her gebruik van zijn/haar verstand

usu rationis privatus

beroofd van het gebruik van zijn/haar verstand

ususfructus

vruchtgebruik, zakelijk recht om andermans oogst te gebruiken

ut

zoals, evenals, als

ut aiebant

zoals ze verklaarden

ut ante

als tevoren, zoals vroeger

ut asserunt

naar hun zeggen, naar hun beweren

ut dicitur

zoals gezegd wordt

ut dicunt

zoals ze zeggen

ut infra

zoals beneden (staat beschreven)

ut patet in registro

zoals blijkt uit het register

ut supra

als hierboven (staat beschreven)

uterinae sorores

halfzusters met dezelfde moeder

uterinifratres

halfbroers met dezelfde moeder

uterque

beiden

uterus

buik (van de moeder), baarmoeder

utfertur

naar men zegt

uti

zie ut

uti dicitur

zie ut dicitur

uti mater in partus doloribus coram obstetrice declaravit

zoals de moeder in barensweeen aan de vroedvrouw verklaarde

utriusque iuris doctor

doctor in de (beide) rechten (kerkelijk en burgerlijk recht)

ux.

uxor