Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
i voor woorden met een i als j klank zie J
i.c.

iuris consultis

i.c.

juris consultis

i.e.

id est

i.u.b.

iuris utriusque bacealaureus

i.u.d.

iuris utriusque doctor

i.u.l.

iuris utriusque licentiatus

ib.

ibidem ibid.@ ibidem

ibi

daar, toen

ibidem

aldaar op dezelfde plaats, op dezelfde bladzijde

ictu sclopeti

door het schot van een donderbus

ictus

slag

id

dat

id est

dat is

id.

idem

idem (vrw. eadem)

dezelfde, hetzelfde

idemque

en dezelfde, hetzelfde

ideo

daarom

idque

en dat, en wel

igitur

derhalve, bijgevolg

ignotus

onbekend, vreemd

ill.

illustrissima

illa

die vrouw daar, zij daar

ille

deze daar, bij daar, die man daar

illegitimus (vrw. -a)

onwettig

illi

aan hem/haar

illius

van hem/haar

illud

dat daar, het daar

illustris

verheven, aanzienlijk (predikaat van vorsten, hoge adel en niet vorstelijke edellieden)

illustrissimus

(vrw. -a) doorluchtige, zeer verhevene

imbecillis

zwak

imbricator

dakpannenlegger, ticheldekker

impedimenta

huwelijksbeletsels, hindernissen

impedimentibus dirimentibus

terwijl er vernietigende beletsels waren

impedimentum

huwelijksbeletsel, hindernis

impedimentum dirimens

vernietigend beletsel

imperium

keizerrijk

impertiri

schenken

impetrant

(Lat. impetrare) eiser

implorato

onder inroeping (van de rechterlijke beslissing)

imploreren

(Lat. implorare) afsmeken,inroepen

impregnatio

zwangerschap

imprimus,

zie imprimitus

improles

zonder kinderen

improvisa morte

door een onvoorziene dood

in

in, op, aan, bij, naar

in aeternum

voor eeuwig, (tot) in eeuwigheid

in albis (sepultus)

in het wit (begraven)

in annum sequentem

in het volgend jaar

in armis

in het leger, onder de wapenen