Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
abamita

zuster van de betovergrootvader, zuster van de overgrootvader, zuster van de grootvader

ab obstetrice baptisatus est

is gedoopt door de vroedvrouw

ab intestato

(erfgenaam) bij gebrek aan testament

ab instantie absolvere

van het ten laste gelegde vrijspraken

ab infantia

vanaf zijn kinderjaren

a.u.s.

actum ut supra

a.r.d.

admodum reverendus dominus

a.m.

ante meridiem

a.l.m.

artium liberalium magister

a.l.

alio latere

a.f.

alia fine

A.D.

anno Domini

A.C

anno Christi

a, ab

van, van..af

a priori

van te voren

a nativitate

sinds de geboorte

a me pastore baptizatus

door mij pastoor gedoopt

a lapide

door een steen

a iudice ex officio supplicans

aan de rechter op grond van diens ambt verzoekende

a dorso

op de rugzijde

a dessein

naar een ontwerp

A dato

van de dag af

Pagina's