Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
grutarius

grutter (kruidenier), gorter (molenaar)

grosseren

(Lat. grossare) een gewaarmerkt afschrift maken

grossa

grosse, gewaarmerkt afschrift van een akte

groot

als, zo veel als

gregio

herder, gemeen soldaat, soldaat tweede klasse

greffiarius,

zie graphiarius

gravis

zwaar, ernstig, zwanger

graviditatis

van de zwangerschap

graviditas

zwangerschap

gravida

zwanger

graveren

(Lat. gravare) belasten

gravamina

bezwaren

gravamen

bezwaar(schrift)

gratis et pro deo

gratis voor God

gratie

(Lat. gratia) genade, begenadiging

grassarius

vettewarier (iemand die olie en kaarsen verkoopt)

graphiarius

secretaris, schrijver, klerk

granum

graan

granarius

ambtman, baljuw, drost, bediende bij de graancijns, rentmeester van een hofhorig goed

granarium

graanzolder of magazijn

gral. absolutione

generali absolutione

gradus

graad van bloedverwantschap, stap

glos

manszuster (schoonzuster)

gloris

van de schoonzuster

gladiarius

messenmaker, wapensmid, degensmid, zwaardveger

gignere

verwekken, in 't leven roepen, voortbrengen

gerulus

drager, bode

germen

twijg, knop, spruit, afstammeling, nakomeling

germanus

volle eigen broer; lijfelijk, eigen

germana

volle eigen zus; lijfelijk, eigen

genus

geslacht (sekse/familie)

genui

ik heb verwekt, in 't leven geroepen, gebaard

gentis

van het geslacht

gentilitius

(vrw. -a) tot het geslacht (familie) behorend

gentilitas

verwantschap

gentiles

verwanten, heidenen

gens

familie (van manswege), geslacht, stam, volk

genninis

van de twijg; afstammeling

genitus

(vrw. -a) verwekt, in 't leven geroepen, voortgebracht, telg, afstammeling, zoon, dochter

genitura

oorsprong, afkomst, nageslacht, nakomelingschap, geboorteuur

genitum

verwekt, voortgebracht, geboren

genitrix,

zie genetrix

genitores

ouders

genitor

verwekker, oorsprong, vader

geniminis

van de nakomeling

genimen

spruit, afstammeling, nakomeling

geniculum

knie, graad van verwantschap

genetrix

moeder, zij die baart

generosus

weledelgeboren heer

generosa

weledelgeboren dame

Pagina's