Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
iterum

andermaal

item

op dezelfde wijze, evenzo

ita est

zo is het, het is aldus (vaak onder een akte door de nakijker toegevoegd)

istud

dit, dat, het hier

iste

(vrw.-a) deze, dit

ipsum

hetzelfde, zelfde

ipso termino

op de vastgestelde dag

ipse

(vrw. -a) zelf, zijzelf, hijzelf

iodem,

zie eodem

investitus

pastoor

inventus

gevonden, vondeling

inunctus

ongezalfd

intra

(binnen) in

intinctor

verver

intime

diep, zeer, dringend

intimare

intimeren, dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen

intestatus

zonder de biecht te zijn afgenomen gestorven

intestat

gestorven zonder biechtvader

interstitium

tijd tussen de huwelijksafkondigingen

interscriptus

ondergetekende, ondergeschrevene

interscripto

aan de ondergetekende, voor het ondergeschrevene

interim

ondertussen, soms, tijdelijk

interea

ondertussen

interdum

soms

inter vivos

onder levenden

inter locutoriam sententiam,

zie ante interlocutoriam

inter alias

onder anderen, onder meer

inter adstantium preces

met de gebeden der omstanders

inter

tussen

integrum

rein, maagdelijk

integralis

geheel, compleet

integer

(vrw. -gra) rein, maagdelijk

insuper

boven, bovendien

instrumentum

akte; gereedschap, hulpmiddel

instructie

(Lat. instructie) taakomschrijving

institor

winkelier, kramer, uitdragen, opkoper

instar,

zie adinstar

instantie

(Lat. instantie) stap in de procedure

insolvent

(Lat. insolubilis) niet in staat om te betalen

insolentia

onbeschaamdheid, ongepast gedrag

insisteren

(Lat. insistere) aandringen, bij iets blijven

insinuatie

(Lat. insinuatie) aanzegging, verslag, communicatie

insanus (vrw.-a) mentis

krankzinnig

insania

waanzinnigheid

insanabilis

ongeneesbaar

inquisitie

vraag, onderzoek

inquirere

ondervragen

inquilinus

bewoner

inpuerperis,

zie in puerperiis

inprimitus

eerst, voornamelijk

Pagina's