Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
spons.

sponsus, sponsalia

sponsa

bruid

sponsalia

verloving, trouwbeloften, ondertrouw, verlovingsfeest, huwelijksonderricht, bruidschat, huwelijksgift

sponsalitius

de verloving betreffend

sponsalium

van de verloving

sponsari

huwen, met iemand trouwen

sponsor

borg, doopgetuige

sponsoris

van de borg, van de doopgetuige

sponsus

aanstaande bruidegom, verloofde

sportularius

mandenmaker, mandenvlechter, biezenvlechter

spurius

(vrw.-a) bastaard, (onwettig) kind

sputo sanguinis

door een bloedspuwing

st.

sunt; sanctus

stannarius

tinnegieter

staterarius

wagenmaker, rijtuigmaker

statim

terstond

status aniniarum

(lett. staat van de zielen) lijst van de parochianen

sterculinum

mesthoop, beerput

sterilitas

onvruchtbaarheid

sterquilinum

mesthoop, beerput

stirpis

van de stam, van de familie, van de afstammeling, van de nakomeling

stirps

stam, familie, afstammeling, nakomeling

studiosus

studerend, student

stultus

(vrw.-a) gek, zot, beroofd van zijn/haar zinnen

suae coniugis (legitimae)

van zijn (wettige) echtgenote

suae uxoris (legitimae)

van zijn (wettige) echtgenote

sub

onder, omstreeks, tegen

sub conditione

onder voorwaarde (een doop 'onder voorwaarde' betekent dat de dopeling nog niet of niet geldig was gedoopt, zoals het herdopen van bekeerlingen uit het protestantisme of van babies die uit nood alvast door de vroedvrouw waren gedoopt)

sub dimissorialibus Reverendus Dominus pastoris sponsi

met de verlofbrieven van de eerwaarde heer pastoor van de bruidegom

sub hac parochia

onder deze parochie

sub iuramento

onder eed

sub mediam noctem

omstreeks middernacht

sub meridiem

tegen de middag

sub urbe

buiten de stad

sub vesperam

tegen de avond

subcenturio

tweede- of onderluitenant

subcommendator

officier

subditus

onderdaan, leenman, ingezetene, inwoner

subitanea morte

door een plotselinge dood

subitanee

(Lat. subitaneus) plotseling

subito

plotseling

subito defuncta

schielijk overleden

submatricularius

onderkoster

submersum

verdronken (lijd. voorw.)

submersus

(vrw.-a) verdronken

suboles

kind, afstammeling, nakomeling

subolis

van het kind

subscripsi

ik heb ondertekend

subsequens

(hieronder) volgend

subsignerant

hebben ondertekend

Pagina's