Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
senator,

zie sellarius

sen.

senior

semistultus

halfdwaas

seminis

van het zaad, van het nageslacht

semiennis

een half jaar oud

semen

zaad, kroost, spruit, geslacht

semel

eenmaal

sellarius

zadelmaker

sedecim

zestien

sed

maar

secundus

tweede

secundo

ten tweede, op de tweede

secula seculorum

tot alle eeuwigheid

secta luteranorum

de secte der lutheranen

secta

secte

secretarius

(dorps)secretaris

se(r)vus

knecht, dienaar, bediende, lakei, gezel, ook beambte

se scribere ignarum declaravit

verklaarde niet te kunnen schrijven

se scribere ignaros declaraverunt

verklaarden niet te kunnen schrijven

se affinare

door huwelijk verwant worden, verzwageren

scultetus

schout (vertegenwoordiger van de landsheer bij de lage gerechten), hoofd van gerecht en politie, politiebeambte

scultetia

schoutenambacht

sculptor imaginum

beeldhouwer

sct.

sanctus

scrutarius

uitdragen, opkoper, oudeklerenkoper

scriptor

schrijver, klerk, secretaris, opsteller (van testamenten)

scripsit

heeft geschreven

scrips.

scripsit

scrinifex

zie scriniarius

scriniarius

schrijnwerker, meubelmaker; secretaris

scribere

schrijven

scriba

secretaris, klerk, schrijver

scortum

lichtekooi

scortator

hoerenloper, verwekker van onecht kind

scorpionarius

(kruis)boogschutter

scoparius

straatveger, bezembinder

scolasticus

scholaster, hoofdschoolmeester (vaak een geestelijke)

scolas.

scolasticus

sclopetus

buks, geweer, geweerschot

sclatorius

dakdekker, leidekker

scissum

eruitgerukt

scindere

uit-, weghalen (bij een bevalling)

scilicet

namelijk, te weten

scandularius

dakdekker

scabinus

schepen, wethouder

scabini

schepenen, wethouders

sc.

scilicet

satrapa

stadhouder, leenman

satelles

vazal, leenman, gewapend bediende

sartrix

kleermaakster

Pagina's