Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
sartor

kleermaker, snijder

sanguinis fluxum

bloedvloeiing, bloedstroom

sanguinem spuens

bloed spuwend

sanctus

(vrw.-a) heilig

sanctum sanctorum

het Heilige der Heiligen

sanctis sacramentis

met de Heilige sacramenten

sanctimonialis

religieus, devoot, heilig persoon

sanctae theologiae doctor

doctor in de godgeleerdheid

samiator

slijper, polijster (van wapens en gereedschap)

saldus

waardeloos, ongebruikt, schuldig

saepius

vaak, meerdere malen

sacro oleo provisus

voorzien van het Heilig Oliesel

sacrista(nus)

misdienaar, koster

sacramentum poenitentiae

het sacrament van de Biecht

sacramentum matrimonii

het sacrament van het huwelijk

sacramentum extremae unctionis

het sacrament van het Laatste Oliesel

sacramentum

sacrament

sacramento sacri olei munitus

voorzien van het Heilig Oliesel

sacramentis munitus

voorzien van de sacramenten

sacramentaliter

sacramenteel

sacra communio

de Heilige Communie

sacra baptismatis unda ablutus

gezuiverd door het Heilig Water van het doopsel

sacerdos

priester, kapelaan

sacer

heilig, gewijd

sacellum

kapel

sacellanus

kapelaan, onderpastoor, hulppriester

sacellani

kapelanen, onderpastoors, geestelijken die de

sacel.

sacellanus

sabbatum

zaterdag

sabbati dies

zaterdag

S.T.D.

sanctae theologiae doctor

s.s.

sancti

S.R.E.

Sancta Romana Ecclesia

S.P.Q.

senatus populusque ...

S.(S.)

susceptores

Pagina's