Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
anno eodem ut supra

in het zelfde jaar als boven

anno et die ut supra

jaar en dag als boven

annonarius

graanhandelaar, korenhandelaar

annorum

in de leeftijd

annuatim

jaarlijks

annum

jaar (als lijdend voorwerp)

annum sequentum

volgend jaar

Annuntiatio

Maria Boodschap, 25 maart

annus

jaar

anonimus

(vrw. -a) naamloos

ante

voor (van tijd of plaats), vroeger

ante diem pridie

eergisteren

ante interlocutoir,

zie ante interlocutoriam sententiam

ante interlocutoriam sententiam

de fase van de procedure voor het tussenvonnis, waarbij aan beide partijen nader bewijs van hun stellingen wordt opgelegd. N.B. Door dit speciale tussenvonnis wordt de procesgang in tweeen verdeeld, waardoor men spreekt van het proces ante interlocutoriam en het proces post interlocutoriam

ante meridiem

voor de middag

antea

vroeger, te voren

antecessor

voorganger, vooronder, voorzaat, voorvader

antedictus

voornoemde

antenatus

stiefzoon (waarvan de vader overleden is)

antesignanus

sergeant-majoor, opperwachtmeester

anticipatie

(<Lat. anticipere) het vooruitlopen op iets

antiqui

voorouders, voorvaderen

antiquus

(vrw. -a) oud, bejaard

anus

oude vrouw

anus antiqua

oude vrouw

anus vetula

oude vrouw

apiarius

imker, bijenhouder

apoplexia

beroerte

appartinentiis

met toebehoren

appelleren

(<Lat. appellare) in beroep gaan

appoin(c)tement

(<Lat. adponere) beschikking op een verzoek, vaak in de kantlijn gesteld

appoin(c)teren

(<Lat. adponere) beschikken, beslissen

appraehendere

in hechtenis nemen

appraehensio

in hechtenisneming

approbare

goedkeuren

approbatio

goedkeuring

approbatione

met goedkeuring

apricator

bleker

aprilis

april

apud

bij, voor

apud acta

bij volmacht

aqua

water

aquarius

bronmeester, opzichter over fonteinen en waterwerken, waterdrager

arator

akkerman, landbouwer, ploeger

arbalista

slingeraar, slingerschutter

arbitrale correctie

(<Lat. arbiter) straf waarvan de maat aan de rechter wordt overgelaten

arborator

boomkweker

archiater

arts, eerste geneesheer (in ziekenhuizen), officier van gezondheid,ook deken van de medische faculteit

archidiaconus

aartsdiaken

archiepiscopus

aartsbisschop

Pagina's